Fastekalender, dag 36

Meningen med livet er å gi livet mening, sa Arjen Lucassen.

Men hva når man ikke klarer det?
Å finne mening?
Noen ganger kan det være vanskelig.
Når man føler avmakten.
Ensomheten.
Likegyldigheten.
Sorgen.
Det er da man må klamre seg til håpet.
Om at det vanskelige skal forsvinne, om ikke med en gang, så iallefall over tid.
Og så må man holde på det positive.
De små øyeblikkene som viser oss hvem vi er og hvem vi har rundt oss.
Så kanskje vi finner meningen med vårt liv.
Dagens spørsmål: Hva er meningen med ditt liv?


Bønn for dagen: 
”Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, ha miskunn med meg, et feilbarlig menneske”
La oss som Guds folk bli nøkkelen til landets legedom. Herre, begynn med meg!

Hjelp oss Gud; å ta vare på alle de små øyeblikkene som lar oss finne meningen med vårt liv.
All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde tilhører vår Gud i all evighet. Amen.”
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tast inn det du ser i feltet/løs gåten under: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.