Fastekalender, dag 37

1979 var året.
Norges første kvinnelige professor i teologi ble utnevnt.

Hun het Ingun Montgomery.
Født 14. april i 1936 i Uppsala, cand.theol. i 1962, dr.philos.1973, professor i kirkehistorie i Uppsala i 1977 og professor i kirkehistorie ved Universitetet i Oslo i 1979.

Et forbilde for mange av oss kvinnelige teologer!

Tillykke med dagen, Ingun!

Anbefalt lesning:
Kirken, Krisen og Krigen. Red. Stein Ugelvik Larsen og Ingun Montgomery. 1982.

Värjostånd och lärostånd. Religion och politik i meningsutbytet mellan kungamakt och prästerskap i Sverige 1593-1608. Diss. 1972. 
Kyrka och nationalism i Norden. Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet. 1998.

Dagens spørsmål: Hvilke faglige forbilder har du?

Bønn for dagen:
Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, ha miskunn med meg, et feilbarlig menneske”
La oss som Guds folk bli nøkkelen til landets legedom. Herre, begynn med meg!
Takk for alle de som har gått før oss og lagt til rette for vårt liv. Takk for at vi har forbilder som kan motivere og engasjere. Gi oss å være slike forbilder med vårt liv og vårt engasjement.
All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde tilhører vår Gud i all evighet. Amen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tast inn det du ser i feltet/løs gåten under: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.