Fastekalender, dag 42

Avhengighet.

Jeg er avhengig av Facebook og Twitter og bloggen min.
Jeg er avhengig av kaffe.
Jeg er avhengig av å dusje hver morgen.
Jeg er avhengig av mobiltelefonen min.
Jeg er avhengig av å kunne være alene. Ofte.
Jeg er avhengig av å være sosial.
Jeg er avhengig av Gud.
Og så er jeg sikkert avhengig av mye mer som jeg ikke egentlig vet at jeg er avhengig av.

Avhengighet kan være så mangt.
Noen er avhengige av rusmidler.
Andre er avhengige av porno.
Noen er avhengige av detaljerte rutiner for å få hverdagen til å fungere.
Andre er avhengige av makt.
Noen er avhengige av adrenalinet som bruser gjennom blodet når de lever farlig.
Andre er avhengige av å spille poker.
Og noen er mer utsatt enn andre for å kunne bli avhengig av noe.

Som oftest er avhengighet skadelig for oss og for de som er rundt oss.
Rusavhengighet er en sykdom. En sterkt tabubelagt sykdom som fører mye vondt med seg.

Andre ganger er avhengighet nødvendig for nettopp å unngå skade for oss og for de som er rundt oss.
En person som sliter med spiseforstyrrelser er ofte avhengig av et hardt regime for i det hele tatt å kunne overleve.

Wikipedia (og andre) definerer (i kortversjon) avhengighet som:

Avhengighet er i medisinsk forstand et syndrom, en tilstand som er preget av fysiologiske, kognitive og adferdsmessige fenomener der bruken av en substans, en klasse av substanser eller en adferd, som en gitt person gir en høyere prioritet til fortrengning av annen adferd som han eller hun tidligere syntes hadde stor verdi.
I ICD-10 skal diagnosen avhengighetssyndrom bare stilles dersom minst tre av følgende kriterier er oppfylt:

  1. Sterk lyst, eller følelse av tvang, til å innta substansen.
  2. Problemer med å kontrollere inntaket av substansen, i forhold til å starte, avslutte, og mengden som inntas.
  3. Fysiologisk abstinens-tilstand som opptrer dersom bruken av substansen opphører eller reduseres, eller viser seg med karakteristisk abstinensyndrom for den aktuelle substansen, eller gjennom bruk av samme eller beslektet stoff for å lindre eller unngå abstinenssymptomer.
  4. Toleranseutvikling, slik at større doser må til for å gi samme effekt som tidligere.
  5. Økende likegyldighet i forhold til andre gleder og interesser. Økende tid brukt på å skaffe seg substansen, på å bruke den, eller på å komme seg i form etter bruken av den.
  6. Adferden og bruken fortsettes selv om det tilkommer åpenbare tegn på skadelige konsekvenser.

Mange bruker påskeferien på familie og venner. Jeg vet at en god del av folk rundt omkring også benytter deler av ferien til å drikke seg fulle. Og det bekymrer meg. Unger skal ikke være vitner til voksnes alkoholinntak, hverken i jula eller påsken eller året forøvrig. Og man bør være varsomme. Folk gjør dumme ting i fylla. Og det som begynte som ei flat helgefyll i påsken kan være kimen til et liv i avhengighet.

Så vær forsiktige. Med alt som kan gjøre deg avhengig; alt fra Facebook til amfetamin. Vi lever kun en gang, og vi har et iboende potensiale i oss til å kunne både redde verden, og til å kunne ødelegge den.

Og vi har et ansvar. Et ansvar når vi ser våre venner går for langt, til å si stopp. Et ansvar når vi er vitner til en gryende avhengighet til å være en hjelper.

For avhengighet; den skadelige avhengigheten er vanskelig å få øye på selv.

Dagens spørsmål: Hva er du avhengig av?


Bønn for dagen:
Kjære Gud.
Takk for at du er en del av vårt liv, med alle de fasetter vårt liv innehar.
Gi oss mot og vilje til å hjelpe de som trenger hjelp.
Og øyne til å se avhengigheten; vår egen og andres.
Vi ber for alle de som sliter under avhengighetens tunge åk.
Vær med dem på deres vei gjennom livet og ut av avhengigheten.
Og hjelp oss å være hjelp på den ferden.
Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tast inn det du ser i feltet/løs gåten under: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.