Fastekalender, dag 28 | Sulten som river

Joh 6,28-35

Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» «Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. «Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å spise.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.
Kom, sanne lys
Kom, evige liv
Kom, skjulte mysterium
Kom, uutsigelige skatt
Kom, virkelighet bortenfor alle ord
Kom, person bortenfor all forstand
Kom, allmektige, for uten opphør skaper du, omformer og forandre du alle ting bare ved din vilje
Kom, du usynlige som ingen kan berøre med sin hånd
Kom, du som aldri beveges, men som likevel hvert øyeblikk er i bevegelse; du nærmer deg oss som ligger i helvetet, likevel forblir du høyere enn himmelen
Kom, du hvis navn fyller våre hjerter med stadig lengsel og stadig er på våre lepper; likevel kan vi ikke si eller vite hvem du er eller hvordan din natur er
Kom, du som er ensom til de ensomme
Kom, for du er selv begjæret i mitt indre, kom, mitt liv og min ånd
Kom, min glede, min ære, min uendelige fryd
Bønn fra forordet til hymner
Av Symeon den nye teologen (949-1022)
Dagens spørsmål:
Hva hunger du etter?

One thought on “Fastekalender, dag 28 | Sulten som river

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tast inn det du ser i feltet/løs gåten under: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.