Fastekalender, dag 43 | En skjærtorsdag i bilder


Luk 22,14-23

Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere. 
Men se: Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg. For Menneskesønnen går bort, slik det er bestemt. Men ve det mennesket som forråder ham!» Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette.

Bildene er tatt på Holmfoss i Pasvik, på Forsvarets skjærtorsdagsgudstjeneste. Trykk på bildene for å få de i fullskjerm. 
Nå venter skjærtorsdag kveld i Kirkenes kirke. Med nattverd og avdekking av alteret. Tilbake blir det sort sørgeduk og ett enkelt lys. Så kommer langfredag. Vi er inne i fastetidens slutt.

One thought on “Fastekalender, dag 43 | En skjærtorsdag i bilder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tast inn det du ser i feltet/løs gåten under: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.