Litt statistikk i natten

Oppropet ble publisert den 08. juni kl. 17:30.
Siden da har 550 signert.

Av disse 550 er det:
Én kateket
To diakoner
To kantorer
Ni teologistudenter
Seks andre ansatte i Den norske kirke
Og 63 prester

Og det på snaue 32 timer.

Og i morgen er det mandag.

Signer du også!
Ja til vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tast inn det du ser i feltet/løs gåten under: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.