Statistikk dag tre = glede!

Siden forrige statistikk:
199 nye underskrifter
Hvilket gjør at vi er oppe i 745 underskrifter

Av disse er (sammenlagt-tall i parentes):
Fire teologistudenter (13)
To andre ansatte i Den norske kirke (8)
Fire kateketer (5)
To diakoner (4)
Én kantor/organist (3)
Og sju prester (70)

Dette er flott!

MEN!
Det er plass til flere. Så uendelig mange flere.

Vår oppfordring går særlig til alle prester, kateketer, diakoner, kantorer, organister, trosopplæringsmedarbeidere, kirkeverger, kirketjenere, menighetsrådmedlemmer og alle andre med kirkelige verv og stillinger: Sett ditt navn under oppropet.

Skal vi komme videre i denne saken i de kirkelige organer, må vi synliggjøre utålmodigheten i systemet med navn og titler.

Og selv om vi retter en særlig oppfordring til kirkelige ansatte og tillitsvalgte, betyr det ikke at vi ikke oppfordrer ALLE ANDRE til å gjøre det samme.

Skriv under oppropet Ja til vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap!
Engasjer deg.
Spre oppropet og informasjonen om det.

På facebook.
På twitter (hashtag #prohomovigsl)
På e-post
Dytt i naboen
Utfordre dine kirkelige venner og bekjente.

Ta stilling!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tast inn det du ser i feltet/løs gåten under: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.