Navnet

Første lesetekst – Sal 72,17-19

17 La navnet hans bestå til evig tid,
skyte friske skudd så lenge solen er til!
De skal velsigne seg ved ham,
alle folk skal prise ham salig.

18 Velsignet er Herren, Israels Gud,
han som gjør under, bare han,

19 og velsignet er hans herlige navn til evig tid!
Hele jorden skal fylles med hans herlighet.

Amen! Ja, amen!

Andre lesetekst – Rom 10,8b-13

8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner. 9 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. 11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Fortellertekst / Prekentekst – Matt 1,18-25

18 Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd. 19 Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. 20 Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. 21 Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»22 Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten:

23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss.

24 Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham og tok henne hjem til seg som sin kone 25 og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus.

Preken

Hva heter du?
Jeg heter Maren.
Maren Ninni Arnesdatter Lockertsen.

Maren har jeg etter min tippoldemor. Henne traff jeg aldri, men jeg har sett bilder av henne. Stolt og vakker, en av disse sterke kvinnene fra forgangne tider. Maren betyr hun som kommer fra havet.

Ninni har jeg etter min mormor. Jeg kalte henne bare for Beste. For det var det hun var. Best. Den Beste. Hun døde da jeg var seks år. Men jeg husker henne som om det var i går vi satt og tegnet på stuegulvet hjemme.

Arnesdatter har jeg som mellomnavn fordi min pappa heter Arne. Min pappa er en mann for både hverdag og fest. For de små øyeblikk og de store hendelsene. Arne betyr ørn eller ørnens hersker.

Og så har jeg Lockertsen som etternavn etter min mors slekt. Ei lita slekt med røtter tilbake til hanseatene på 1500-tallet. Alle som heter Lockertsen er i slekt.

Det er meg. Maren Ninni Arnesdatter Lockertsen. Mitt navn sier mye om hvem jeg er. Hvor jeg kommer fra. Hvem jeg har min tilknytning til.

Mine foreldre ga meg mitt navn. Det var utenfor min kontroll. Joda, med dagens lover og regler kan jeg bytte hvis jeg vil. Men vil jeg? Nei. For mitt navn er meg. Og når mitt navn blir nevnt, så er det mange fortellinger som lyder.

Mon tro om Jesus noen ganger hadde lyst til å bytte navn?

I dag, første nyttårsdag, er første dagen i et nytt år. For Jesus var det første dagen med navn. Etter gammel jødisk skikk skulle barnet omskjæres og få navn åtte dager etter fødselen. Det er i dag.

“Du skal gi ham navnet Jesus”
“De skal gi ham navnet Immanuel”

Jesus, Jeshua, betyr Gud frelser.
Immanuel betyr Gud med oss.

Det er navn å leve opp til. Eller gjorde navnet at Jesus, da han vokste opp, følte seg tryggere i sitt liv og sitt oppdrag?

Navnet sier noe om hvem du er. Men kanskje sier det ikke så mye til så mange?

I dag hører vi fortellingen om Josef. Josef som fikk besøk av engelen i en drøm. Josef som tok til seg Maria til tross for skammen og snakket det førte med seg. Han var en modig mann, Josef. Og en god mann, som til og med påtok seg farsskapet for Jesus, idet han gir ham navnet Jeshua ben Yosef. Jesus, sønn av Josef. Hva annet kunne han gjøre for å holde snakket unna?

Josef betyr “Herren skal forøke”. Herren skal gjøre stor, legge til. Jødene på Jesu fødsels tid hadde hørt om Josef. Om stamfaren Josef som det sto skrevet om i de hellige skrifter. Nå fikk de høre om en ny Josef. Josef, far til Jesus. Etterhvert ble nok historien klarere for mange. Og i dag er det mange, mange som har hørt evangeliet om Josef. Om Maria. Om Jesus. Mange, mange som nikker gjenkjennende når navnet nevnes.

Jesus ja.
Han ja.
Frelseren. Menneskesønnen.
Han som gikk på vannet. Som helbredet syke. Vekket opo døde. Han som viste oss hva kjærlighet er.

Hva hvis mange en dag nikker gjenkjennende når våre navn nevnes? Maren ja. Hun ja. Som gjorde godt for sine medmennesker. Tenk hvis det kunne blitt en realitet. Så kunne vi sagt: ja. Jeg har gjort godt. Jeg har utgjort en forskjell. Og det er ene og alene fordi jeg kjenner det viktigste navnet. Jeg kjenner Jesus. I hans navn vokser jeg. I lys av hans navn gjør jeg godt.

Det lille guttebarnet som kom til verden og fikk navnet Jesus lever fremdeles.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tast inn det du ser i feltet/løs gåten under: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.