Jesus er død | Fastekalender dag førtiseks

Jesus er død

Josef fra Arimatea
Har bedt Pilatus om Jesu kropp
Tatt Ham ned fra korset
Svøpt Ham
Og lagt Ham i graven

Kvinnene har laget
Oljer og velluktende salver
Til å gjøre Jesu legeme i stand

Nå er det sabbat
Etter loven

Jeg lurer på hva de tenkte
På sabbaten

Apatien
Sorgen
Sinnet
Frykten

Den store tomheten

Mens Mesteren kjemper
I dødsriket

Står Pilati vakter vakt
Over graven

Maria Magdalena og Maria Jesu mor sørger
Peter angrer på sin fornektelse
Judas har tatt sitt eget liv

Og Mesteren kjemper
I nattens mørke
For å nå lyset
På påskedag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tast inn det du ser i feltet/løs gåten under: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.