Preken på Maria Budskapsdag

Takk til Åste Dokka for inspirasjon! Prekentekst: Lukas 1:26-45 Maria Budskapsdag. Marija beaivi. Ni måneder til jul. Gud vil inn i verden, Gud vil bli […]

Julepreken 2015

  Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen […]

17. mai på Værøy

  Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom: «Denne […]

Å ikke tørste mer

  Jesaja kapittel 55: Kom, alle tørste, kom til vannet! Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis! Kom, kjøp korn uten penger, vin […]