Første preik på to år

Evangelium Joh 9,1-7.35b-38 1 Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. 2 Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som […]

Preken på Maria Budskapsdag

Takk til Åste Dokka for inspirasjon! Prekentekst: Lukas 1:26-45 Maria Budskapsdag. Marija beaivi. Ni måneder til jul. Gud vil inn i verden, Gud vil bli […]