Å være fri

Preken

«Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

Hva er frihet? Hva er frihet for deg?

«Vi er Abrahams ætt og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?»

Hva er det å være slave? Kan man være slave i ånden og ikke i det fysiske liv?

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Teksten i dag er en tekst der Jesus og de jødiske tilhørerne snakker forbi hverandre. Jødene snakker om å være fysiske slaver for andre; slik afrikanere ble henta til USA for å jobbe på plantasjer, slikt slaveri eksisterte på Jesu tid, og slikt slaveri lever i beste velgående i dag, i det skjulte, i det virkelige liv.

Men Jesus snakket ikke til jødene om å være slaver bokstavelig og sosialt, nei han snakket om å være slaver på en teologisk, åndelig, mental måte.

Den som gjør synd er slave under synden. Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Å være eid av noe. Av noen. Det finnes mennesker i dag som er eid av noen. De må vi kjempe for å få satt fri. Men å være eid av noe, det kan vi kun gjøre noe med selv, eller be om hjelp til.

Hva strir du med? Hva eier deg? Er det jaget etter lykke, jaget etter økonomisk stabilitet, er det et tyngende depressivt åk? Er det frykten for ikke å bli godtatt som du er? Er det presset til å prestere bedre enn naboen, bedre enn jenta på skolepulten forand deg? Hva er det som gjør at du ikke kjenner deg fri, og hva skal til for at du skal kjenne deg fri?

Jeg sitter ikke på dine svar, på dine løsninger. Men jeg vet dette: vi er aldri alene med våre slaveri. Vi har alltid en Gud som elsker oss og som vil oss vel. En Gud vi kan skrike til i vår sorg og vår ufrihet, en Gud som lytter og bærer oss når vi ikke makter gå selv. Og i vår neste kan vi se glimt av Gud. Hos vår neste kan vi finne hjelp og trøst. Og hos vår neste kan vi hjelpe og trøste.

«Hva vil du at jeg skal gjøre for deg», spurte Jesus mennesker som han traff. Og så ba han oss om ikke å være redde. For i Guds hus er det mange rom, og det er gjort klart for oss når den tid kommer. Og så kjempa Gud og vant over døden påskedag. Vi er elska, vi kan be om tilgivelse når vi gjør vondt, vi kan få lov til å starte på nytt, og det gir oss den friheten vi så sårt trenger: at vi i troen på Jesus, i troen på at kjærligheten alltid vinner, kan gå oppreist og kampklar ut i verden og hjelpe der vi kan og be om hjelp der vi trenger.

«En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.»

Første lesning

Det står skrevet  i Romerbrevet:

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden vil.

Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham.  

Slik lyder Herrens ord.

Evangelium

Det står skrevet i Johannesevangeliet:

Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Slik lyder det hellige evangeliumLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tast inn det du ser i feltet/løs gåten under: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.