Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Sist endret: 14.05.2018Personalia

Maren Ninni Arnesdatter Lockertsen Aresvik ♀
Arasvikvegen 1362
6694 Foldfjorden
Nasjonalitet: Norge
Sivilstand: Gift
Antall barn: 1
Fødselsdag: 18.02.1983
E-postadresse: post[krøllalfa]arnesdatter.no

Utdanning

 • 01.2014 – 12.2015 Årsstudium i organisasjon og  verdibasert ledelse, Universitetet i Nordland, 60stp., snittkarakter A
 • 08.2012 – 12.2012 Organisasjonsteori og organisasjonspsykologi, Universitetet i Tromsø, 10stp., karakter C
 • 01.2012 – 03.2012 Pastoralklinisk videreutdanning, Haraldsplass Diakonale Sykehus/Det teologiske menighetsfakultet, 20stp., bestått
 • 01.2008 – 06.2008 Praktisk kirkelig årsstudium, 2. semester prest, Kirkelig utdanningssenter i nord, 30stp., bestått
 • 08.2007 – 12.2007 Det hellige Roma – enkeltemne, Universitetet i Tromsø, 10stp., karakter B
 • 01.2006 – 12.2007 Mastergrad i religionsvitenskap, studieretning teologi, Universitetet i Tromsø, Institutt for religionsvitenskap, 120stp, snittkarakter A
 • 08.2004 – 12.2004 Praktisk kirkelig årsstudium, 1. semester prest, Kirkelig utdanningssenter i nord, 30stp., bestått
 • 08.2002 – 12.2005 Bachelorgrad i religionsvitenskap, studieretning teologi, Universitetet i Tromsø, Institutt for religionsvitenskap, 180stp, snittkarakter A
 • 08.2001 – 06.2002 Folkehøgskole, vokal musikk, Møre folkehøgskole (Teater / Musikk / Dans – Tilleggsutdanning), bestått
 • 08.1998 – 06.2001 Videregående, musikklinja, Kongsbakken videregående skole, Tromsø

Stillinger

 • 02.2016 —-> Sokneprest, Den norske kirka: Sokneprest i Halsa menighet, Møre bispedømme
 • 06.2013 – 02.2016 Sokneprest, Den norske kirke: Sokneprest i Værøy menighet, Sør-Hålogaland Bispedømme
 • 08.2010 – 06.2013 Kapellan, Den norske kirke: Kapellan i Sør-Varanger menighet, Nord-Hålogaland Bispedømme Særskilte arbeidsområder: Barn og unge, unge voksne 18-30
 • 09.2008 – 07.2010 Fungerende sokneprest, Den norske kirke: Da soknepreststillingen sto vakant i Nordkapp sokn, var jeg aleneprest/kapellan/fungerende sokneprest. Soknepreststillingen sto vakant fra 01.2009, men var i praksis ikke besatt siden 08.2008 – hele perioden var jeg fungerende sokneprest.
 • 07.2008 – 07.2010 Kapellan, Den norske kirke: Kapellan i Nordkapp sokn, Nord-Hålogaland bispedømme
 • 08.2007 – 12.2007 Prosjektmedarbeider 20% i trosopplæringsprosjekt/konfirmantundersøkelse, Kirkelig utdanningssenter i nord
 • 01.2005 – 12.2007 Vikar og lunsjavløser ved sentralbordet, Universitetet i Tromsø: Jobb under utdanning
 • 03.2005 – 03.2007 Medarbeider på konfirmantfestival i Alta, KFUK-KFUM: Medarbeider i prosjektledelsen ved to konfirmantfestivaler (Altanatta), mars 2005 og mars 2007
 • 08.2006 – 12.2006 Seminarleder for emnet REL.1009, Kristendom III:Kristen livstolkning og etikk, Universitetet i Tromsø
 • 06.2000 – 08.2004 Diverse sommerjobber: Vikar på langtidspsykoseavdeling,  Jordbruksavløser, Renholdsmedarbeider, Nestleder/leder, badeseksjon

Kurs/sertifiseringer

 • 14.-18.09.2015 Forhandlinger i Staten, Sørmarka: kurs i regi av LO Stat
 • 18.08.2008 – 22.08.2008 Fase 2- kurs for tillitsvalgte, Oslo: Innføring i: tillitsvalgtes roller og oppgaver, arbeiderbevegelsens historie og ideologi, vedtekter og handlingsprogram, møter og saksbehandling, hovedavtaler og overenskomster, arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven, ferieloven. Kursholder: Fagforbundet Oslo/Fagforbundet TeoLOgene
 • 01.01.2009-01.06.2013 Arbeidsveiledning, gruppeveiledning i Den norske kirke: Arbeidsveiledning i regi av Nord-Hålogaland bispedømme. Tilstrekkelig antall timer gjennomført (over 70 timer) for å kunne ta veilederutdanning.
 • 01.06.2004 – 01.06.2008 Veien til prestetjeneste, Kabelvåg, Verdal
 • 01.08.2006 – 30.09.2006 12-timers seminarlederkurs, Universitetet i Tromsø

Verv o.l.

 • 01.2013 – 01.2016 Styremedlem i Fagforbundet teoLOgenes sentralstyre med særskilt ansvar for intern- og eksternkommunikasjon, nettside og medlemsregister
 • 01.2011 – 01.2013 Kontaktperson for Fagforbundet TeoLOgene i Nord-Hålogaland bispedømme
 • 01.2009 – 12.2010 Styremedlem i KFUK-KFUM Finnmark krets
 • 08.2008 – 12.2010 Hovedtillitsvalgt i Nord-Hålogaland bispedømme for Fagforbundet avd. 727. TeoLOgene
 • 08.2001 – 07.2008 Div. studenpolitiske verv, eks. stud.styre, institutt/fakultetsstyre ved UiT, styret ved KUN mfl.

Publikasjoner

Språk

Nordsamisk: Muntlig: Kan lese. Skriftlig: Kan lese.
Tysk: Muntlig: Noe. Skriftlig: Noe
Engelsk: Muntlig: Meget godt. Skriftlig: Meget Godt
Norsk bokmål og nynorsk: Muntlig: Meget godt. Skriftlig: Meget godt

Tilleggsopplysninger

Ordinert i Tromsø domkirke sjette juli 2008.
Spiller piano og gitar.
Sang som hovedinstrument.
Gode datakunnskaper.

Meg på sosiale medier:
Blogg: http://arnesdatter.no og http://aresvikgard.no
Twitter: http://twitter.com/mareninni
SoundCloud: http://soundcloud.com/marenninni
Facebook: http://facebook.com/marenninni | http://facebook.com/arnesdatter | http://facebook.com/aresvikgard | http://facebook.com/marensbujo
Verdidebatt: http://verdidebatt.no/lockertsen
Pinterest: http://pinterest.com/marenninni
Instagram: http://instagram.com/arnesdatter_photo | http://instagram.com/aresvikgard | http://instagram.com/marensbujo

Referanser

Oppgis ved kontakt.