Å være engasjert – om biskoper, homofili, kirka og kjærligheten

Bispemøtets flertall uttalte: Det finnes ingen læremessige hindre for full kirkelig aksept av homofilt samliv. Men konklusjonen sa noe helt annet.

Etter bispemøtet i uke 42 var vi mange som trodde veien var ryddet for ny og inkluderende vigselsliturgi. Det var før flertallsbiskopene søkte å “finne en løsning som er mest mulig samlende”, samt å “skape liturgisk orden” og konkluderte med at Kirkemøtet bør nøye seg med å vedta inkluderende liturgi i kategorien Forbønn for borgerlig inngått ekteskap.

Noen av oss sitter forvirra tilbake.

Gutt og Jente..?

Jeg klikker meg av gammel vane inn på Vårt Lands nettsider for å lese siste kristennytt. Øverst til venstre. I et hjørne av reklamebanneret står det: GuttogJente.no – En ny kristen veiledningsside om kropp.sex.forhold og indentitet.

Så var vi der. Resultatene av det kristenkonservative kritikk-koret ovenfor NRKs programserie Trekant og Vårt Lands dekret til Familie og Medier er fullendt. Og jeg er spent. Skeptisk, men spent. Hva skjuler seg bak den oi-så-kjønnsidentifiserende nettadressen?

Jeg klikker meg inn.

Bildene flasher mot meg, etterfulgt av fanetekster både oppe og nede og midt på. “Gi en gave” står selvfølgelig på forsiden. Jeg forsøker å orientere meg, men blikket virrer fra bilde til bilde i den overdimensjonerte førstesidemodulen.

Overskrifter: Spørsmål og Svar. Ordliste. Om oss. Gi en gave. Jeg. Kropp. Gutt og jente. Her er ingenting ikke gjennomtenkt, tenker jeg, og klikker meg videre inn til om oss. Hvem er dette? Hva er grunnlaget? Hva tenker menneskene bak? (…)

Om kjærlighet

Vi er alle mennesker, skapt av kjærlighet til et liv i kjærlighet. Vi er skapt i Guds bilde, til tjeneste for vår neste og som forvaltere av Skaperverket. Vi har en seksualitet som er gudegitt, og som må håndteres og snakkes om på en real måte og ikke legges lokk på. Vi er alle mennesker som elsker og hater, blir såret og sårer. Som K.E.Løgstrup sier: i ethvert møte mellom to mennesker, så holder du en del av din nestes liv i din egen hånd. Det skal du verne om som om det var ditt eget. Det er den etiske fordring til oss, og nestekjærlighetsbudet sagt på en annen måte.

En stor takk!

Da er oppropet “Ja til vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap!” avsluttet. I løpet av litt over to uker kom det inn 3132 underskrifter.Nå skal underskriftene leses, […]

Verdidebatt punktum no og slikt

Den 6. mai 2011 publiserte jeg et blogginnlegg om hvorfor jeg boikotter Verdidebatt.no (leses før resten av blogginnlegget leses). Nå skal det, sies, jeg klarte nok […]