BlåKveill mellom festivalene

BlåKveill er et konsertkonsept der jeg inviterer med meg lokale folk som kan synge, spille eller bidra på andre måter. De kommer med de låtene […]

Om kjærlighet

Vi er alle mennesker, skapt av kjærlighet til et liv i kjærlighet. Vi er skapt i Guds bilde, til tjeneste for vår neste og som forvaltere av Skaperverket. Vi har en seksualitet som er gudegitt, og som må håndteres og snakkes om på en real måte og ikke legges lokk på. Vi er alle mennesker som elsker og hater, blir såret og sårer. Som K.E.Løgstrup sier: i ethvert møte mellom to mennesker, så holder du en del av din nestes liv i din egen hånd. Det skal du verne om som om det var ditt eget. Det er den etiske fordring til oss, og nestekjærlighetsbudet sagt på en annen måte.