Å være fri

Preken «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Hva er […]

Første preik på to år

Evangelium Joh 9,1-7.35b-38 1 Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. 2 Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som […]

Preken på Maria Budskapsdag

Takk til Åste Dokka for inspirasjon! Prekentekst: Lukas 1:26-45 Maria Budskapsdag. Marija beaivi. Ni måneder til jul. Gud vil inn i verden, Gud vil bli […]