Prekener

Det har blitt noen prekener siden høsten 2008.
Og flere skal det bli!

I et forsøk på å samle trådene, få oversikt og sammenheng, så har jeg samlet alle prekener jeg hahr lagt ut i system etter kirkeårets søndager og tekstrekker. Men, det finnes et før og et etter de nye tekstrekkene. Derfor er det også lagt inn en side med oversikt som følger bibeltekstene.

God lesing!

 

Tekstrekke I

Tekstrekke II

Tekstrekke III

Prekener etter bibeltekster