Tekstrekke III

1. søndag i adventstiden

2. søndag i adventstiden

3. søndag i adventstiden

4. søndag i adventstiden

Julaften

Julenatt / Ottesang

Juledag

Stefanusdag / 2. juledag

Romjulssøndag

Nyttårsaften

Nyttårsdag / Jesu navnedag

Kristi åpenbaringsdag

2. søndag i åpenbaringstiden

3. søndag i åpenbaringstiden

4. søndag i åpenbaringstiden

5. søndag i åpenbaringstiden

Kyndelsmesse

Samefolkets dag

6. søndag i åpenbaringstiden

Såmannssøndag

Kristi forklarelsesdag

Fastelavnssøndag

Askeonsdag

1. søndag i fastetiden

2. søndag i fastetiden

Maria budskapsdag

3. søndag i fastetiden

4. søndag i fastetiden

Palmesøndag

Skjærtorsdag

Langfredag

Påskenatt / Ottesang

Påskedag

2. påskedag

2. søndag i påsketiden

1. mai

3. søndag i påsketiden

4. søndag i påsketiden

17. mai

5. søndag i påsketiden

6. søndag i påsketiden

Kristi himmelfartsdag

Søndag før pinse

Pinseaften

Pinsedag

2. pinsedag

Treenighetssøndag

2. søndag i treenighetstiden

Skaperverkets dag

Sankthansdagen / Jonsok

3. søndag i treenighetstiden

4. søndag i treenighetstiden

5. søndag i treenighetstiden

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden

7. søndag i treenighetstiden

Olavsdagen / Olsok

8. søndag i treenighetstiden

9. søndag i treenighetstiden

10. søndag i treenighetstiden

11. søndag i treenighetstiden

12. søndag i treenighetstiden

13. søndag i treenighetstiden

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden

15. søndag i treenighetstiden

16. søndag i treenighetstiden

Mikkelsmesse

17. søndag i treenighetstiden

18. søndag i treenighetstiden

19. søndag i treenighetstiden

Bots- og bønnedag

Reformasjonsdagen

Allehelgensdag

Minnedag

20. søndag i treenighetstiden

21. søndag i treenighetstiden

22. søndag i treenighetstiden

23. søndag i treenighetstiden

24. søndag i treenighetstiden

25. søndag i treenighetstiden

26. søndag i treenighetstiden

Domssøndag / Kristi kongedag